Intro

Rianne van Stuijvenberg

Mondhygiëne Praktijk Rianne van Stuijvenberg, Almere-haven

Afgestudeerd als mondhygiëniste in 2000 aan de ACTA te Amsterdam.  Eerst ervaring opgedaan bij een vrijgevestigde mondhygiëniste in Almere-Stad en al vrij vlot  gestart met een eigen praktijk in Almere-Haven. Speciale interesse voor de parodontologie, implantologie en de tandheelkundige of medisch gecompliceerde patiënt.

De praktijk richt zich op preventie en mondverzorging, om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. De  patiënten kunnen zich rechtstreeks bij de mondhygiënst melden als ze hulp nodig hebben bij het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen. Er kan dan bijvoorbeeld advies geven worden over te nemen mondhygiënemaatregelen.

Veel voorkomende behandelingen in de praktijk zijn:

 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en voedingsgewoonten
 • Verwijderen van tandsteen, tandplak en aanslag
 • Aanbrengen van fluoride
 • Gladmaken van worteloppervlakken
 • Aanbrengen van sealant
 • Polijsten van vullingen
 • Bleken van uw tanden
 • Reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees
 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts)
 • Maken van gebitsafdrukken
 • Geven van een lokale verdoving
 • Bijwerken van alle relevante gegevens in het patiëntendossier.

Voor meer (algemene) informatie,  beschrijving van taken, deskundigheid en opleiding verwijzen we graag door naar de informatie site van De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

Momenteel is de praktijk vol en is  een patiëntenstop van toepassing.

Overzicht gevolgde cursussen en congressen
 • Professionele supra- en subgingivale gebitsreiniging met air flow en piezon technieken 2017
 • Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken 1 2017
 • Wanneer verwijzen bij parodontale problemen 2017
 • Lemion Symosium gezonde leefstijl en praktijk 2016
 • NVVP paro en partners  najaarscongres 2016
 • ALV en NVM najaarscongres 2016
 • KeurCompany, “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener”, 2011, 2013, 2015
 • Voorjaarscongres NVM “Evidenced Based Mondhygiëne”, 2009
 • Bijwonen Algemene Leden vergadering NVM, 2009
 • Wetenschappelijk najaarscogres BV Diensten NVvP “Parodontologie & Implantologie” , 2007
 • Studiedag Benecke “Mond- en Kaakziekten, de stand van zaken bij diagnostiek en behandeling” , 2007
 • Bijscholing.info “Lasercongres”, 2006
 • Brainstormmidag “commissie vrijgevestigde mondhygiënisten”, 2005
 • Bijscholing.info “Oncologie”, 2005
 • Bijscholing.info “Speeksel en speekselklieren”, 2005
 • Bijscholing.info “Orale Pathologie”, 2005
 • Dr. G.J. van Hoytema stichting, post academisch onderwijs tandheelkunde, “Anamnesse voor de mondhygiënist”, 2003
 • Wetenschappelijk voorjaarscogres “Paro met z’n allen”  van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) , 2002
 • bijwonen 4e VPM-mondhygiënecongres, “Be Prepared, wat staat je morgen te wachten”
Lid van:
de NVM – de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
de NVVP – de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie